DLLM i Tromsø - Vinterforsamling avlyst, søndagssamlinger på vent

1) Som allerede kunngjort på DLLM-siden på Facebook, er vinterforsamlingen som skulle være i Kroken krk, Tromsø, nå avlyst pga de nye restriksjoner angående korona-viruset og dets slektninger! Altså blir det ikke vinterforsamling slik det var planlagt for dagene 15. - 17. januar i Kroken krk. Det blir da heller ikke en avgrenset vinterforsamling lø 16. og sø 17. januar i samme kirke, og restriksjonene innebærer at det heller ikke blir gudstjeneste med skrifte og nattverd sø formiddag 17. januar.

2) Foreløpig er det også uvisst om og når vi kan ha vanlige søndagssamlinger annen hver søndag på Strimmelen fh og i Kroken krk. I følge vår løpende rutine skulle vi bruke Kroken krk sø 24. januar og Strimmelen fh 31. januar, men forutsetningen er nå at korona-situasjonen blir lettere frem til de søndager, slik at øvrigheten kan tillate at inntil 50 personer eller flere kan møtes. DLLM i Tromsø søker nå om å få forlenget avtalen om bruk av Kroken krk annen hver søndag ettermiddag også i 2021.

3) Vi trenger til å håpe på og å be om at korona-situasjonen etter hvert blir lettere, slik at vi også kan ha håp om å få samles om Guds ord på Strimmelen fh på den såkalte Strimmelen-helga andre helg i mars måned, fr 12. - sø 14. mars 2021.

4) Følg også med på nettsiden www.samlinga.net om det sendes opptak fra tidligere forsamlinger og stevner, eller om det er overføringer fra forsamlinger på Skjervøy eller fra andre steder der Guds ord forkynnes klart og rent. Nettadresser blir fra tid til annen kunngjort bl. a. på Facebook-siden for DLLM.

5) Glem ikke å be for Ordet, for dem som skal tjene med Ordet og for alle dem som trenger til å få høre Ordet og tro det!

Ragnar T. Samuelsen

Web levert av CustomPublish AS