Forsamlinger i DLLM i Tromsø i nær fremtid?

Hvor og når kan vi samles om Guds ord i tiden som kommer?

DLLM i Tromsø har vært i forhandlinger med Kroken kirke om å få bruke den i stedet for Tromsdalen kirke til søndagssamlinger de søndager vi ikke har tur å bruke Strimmelen fh, og til vinterforsamlingen med predikantbesøk i januar. Forhandlingene har ført til at vi kan ha første søndagssamling i Døvekirken der sø 15. november 2020 (kl 1630), og vi har fått låne Kroken kirke til vinterforsamling med evt predikantbesøk fra fr 15. januar 2021 kl 1800, 16. januar kl 1630 og 17. januar fra kl 1630. Vi er også lovet "stevnegudstjeneste" med skrifte og nattverd sø 17. jan. kl 1100 ved vikarprest Jens Bjørnsgård.

DLLM i Tromsø har derfor ønske om at utsendinger fra høstens predikantmøte sendes til oss med besøkstid som angitt ovenfor for vinterforsamlingen. Eventuelle datoer for Strimmelen-helga (i mars?) må bestemmes senere.

Forutsetningen er at koronasituasjonen tillater slike større forsamlinger. Under samme forutsetning kan det også være muligheter for enkel servering f eks i en pause på lørdag kveld.

Med hensyn til vanlige søndagssamlinger vil vi der normalt ikke komme over det antall deltakere som nå er satt for sammenkomster innendørs, nemlig 50 personer som holder nødvendig avstand og følger de øvrige smittevernregler i samfunnet.

Vi har også avtalt å kunne bruke Kroken kirke til søndagssamlinger 13. desember 2020, og 10. og 24. januar 2021.
De øvrige søndager mellom disse datoer disponerer vi Strimmelen forsamlingshus. Merk gjerne av  på bordkalenderen din tid og sted for våre søndagssamlinger.

Dette innebærer at vi er uten samlingslokale 8. og 29. november og 27. desember 2020.

Tromsdalen kirke kan ikke brukes av oss i den nærmeste fremtid pga at menighetshuset skal gjennomgå en større opprustning, og menighetens arealer i underetasjen av kirken blir i byggetiden okkupert til annen bruk enn møter og sammenkomster.

Med ønske og bønn om Guds velsignelse over hverdag og helg for oss alle!

For DLLM i Tromsø

RTS

Ragnar T. Samuelsen

Web levert av CustomPublish AS