Fortsettelse med søndagsforsamlinger på Strimmelen forsamlingshus fra 10. mai 2020

Forsamlingsholderne hos DLLM i Tromsø vil informere om at vi igjen kan møtes til søndagssamlinger på Strimmelen fh allerede fra sø 10. mai 2020, og da begynner fosamlingen kl 1700, slik det har vært vanlig om sommeren. Og vi har ikke servering om sommeren.

Inntil videre blir det da forsamling der annen hver søndag, og i tillegg torsdag 21. mai, som er Kristi himmelfartsdag. På grunn av fortsatt smittefare fra korona-viruset må vi ta følgende hensyn når vi møtes:

SMITTEVERN FOR DLLM I TROMSØ

Generelt vil vi forholde oss til helsemyndighetenes forskrifter og smittevernveilederen som er utarbeidet for kirkene. Dette gjelder avstand mellom personer, hygiene, antall deltakere etc.

Noen viktige punkt om smittevern

  • Max antall deltakere på møter er som kjent inntil 50 personer.
  • Fremmøte i forsamlingen vil bli registrert med navn og telefonnummer. Dette er med henblikk på sporing av eventuelle smittetilfeller.
  • Ansvarlig for gjennomføring av registreringen er den aktuelle nøkkelvakt den enkelte søndagen.
  • Folk som føler seg syke skal ikke møte opp i forsamlingen.
  • Personer som utvikler sykdom 1-2 dager etter å ha vært i forsamlingen, sørger selv for eventuell testing hos kommunale helsemyndigheter, og melder også fra til forsamlingen v/den aktuelle nøkkelvakt eller en av forsamlingsholderne. Dette siste slik at det ved eventuell smitte er mulig å informere de som var til stede under forsamlingen.
  • Det skal også være en avstand mellom deltakere på minst 1 meter. Unntak her er personer i samme husstand.
  • Det tilrettelegges for håndhygiene ved inngangen. Det er mulig å bruke tilgjengelig hånddesinfeksjon eller håndvask på toalettene.
  • De som utfører renhold i lokalene må orienteres om utvidet renhold/hygiene, jfr pkt 3.2 i smittevernveilederen for kirkene.
  • Det utarbeides en kortfattet info-oversikt som settes opp i inngangsområdet.

Tromsø 08.05.2020

Av hensyn til smittespredning er det også pekt på at deltakerne må ta med sine egne samlebøker. Vi ber om at du kunngjør dette for dem som ikke har e-post, og som kanskje heller ikke bruker internet. Gå i forbønn for folk og land, og for våre forsamlinger, våre byer og bygder, helbred og helse, ånd og sjel og legeme! Måtte Guds nåde og velsignelse følge oss på livsveien!

Web levert av CustomPublish AS