Den luthersk-læstadianske menighet - Ungdomssamlingen i Tromsø

Temaplan høsten 2018 - vinter og vår 2019

Den luthersk-læstadianske menighet          
Ungdomssamlingen i Tromsø          
    Temaplan høsten 2018 - vinter og vår 2019      
Hjelpemidler:   Bibelen - Den hellige skrift, 1930-utgaven      
    Konkordieboken, Caspari & Johnson (1899), og Mæland (1985)      
    Luthers lille og store katekisme      
    Laakes forklaring over Luthers lille katekisme      
    Pontoppidan: Sannhet til gudfryktighet      
    Andre lutherske skrifter      
    Landstad Salmebog, med tillegg, 1982      
    Vekterropet      
Ansvarlige:   Ragnar T. Samuelsen tel 77 69 90 71 470 29 344 ragsamu@online.no
    Lars Hugo Andreassen tel 77 69 58 28 480 94 066 Lars-Hugo.Andreassen@troms-kraft.no
  Reserve: Nils Terje Mikkelsen, Terje H. Hansen tel 77 69 56 90 410 01 660 ntmikke@gmail.com
Kontakt/kasse:   Hege Hansen - fra sep 2012   920 44 826 hegehansen93@gmail.com
  Reserve: Maria Berg Jørgensen   986 09 012 mariasb_89@hotmail.com
Regnskap: Kasserer: Anders Henriksen - fra okt 2013   988 75 033 andhen_ah@hotmail.com
HOVEDTEMA   Katekismens part I-II (Loven, troen) og Salmenes bok 6 (108.-119,50) oa      
    1. år      
Tirsdager 19:30 Strimmelen forsamlingshus, Mellomveien 22      
Dato Nr Tema Henvisning Annet  
4/ Sep. 2018 1 Sommerens stevner og høstens planer Prekentekster    
11/ Sep. 2018 2 Om katekismen - barnelærdommen SK I-V Forberede servering  
18/ Sep. 2018 3 Det første bud SK I-1 Forberede servering  
25/ Sep. 2018 4 Hørt på Tromsø-stevnet Prekentekster Evaluere servering  
2/ Oct. 2018 5 Lovprising, tillit og takk, samt fortsatt bønn om hjelp fra Gud i lidelser Sal 108 og 109 Fra Salmenes bok  
9/ Oct. 2018 6 Det andre bud SK I-2    
16/ Oct. 2018 7 Det tredje bud SK I-3    
23/ Oct. 2018 8 Guds velgjerninger gjennom en allmektig hersker Messias er barmhjertighet og trofasthet Sal 110 og 111 Fra Salmenes bok  
30/ Oct. 2018 9 Salig den mann som frykter Herren og elsker hans bud, pris Ham som ser så dypt ned til de fattige Sal 112 - 114 Fra Salmenes bok  
6/ Nov. 2018 10 Sangkveld om forventninger før stevnet på Skibotn Sang- og salmekveld    
13/ Nov. 2018 11 Hørt på Skibotn-stevnet Prekentekster    
20/ Nov. 2018 12 Det fjerde bud SK I-4    
27/ Nov. 2018 13 Tema 1: Trenger vi «fotvaskelsen» blant Guds folk i dag? Joh 13    
4/ Dec. 2018 14 Det femte bud SK I-5    
11/ Dec. 2018 15 Den sjette bud SK I-6    
18/ Dec. 2018 16 Salmer og sanger i advent Sang- og salmekveld    
25/ Dec. 2018   Juleferie      
1/ Jan. 2019   Juleferie      
8/ Jan. 2019   Juleferie      
15/ Jan. 2019 17 Det sjuende bud SK I-7    
22/ Jan. 2019 18 Det åttende bud SK I-8    
29/ Jan. 2019 19 Hørt på jule- og nyttårssamlinger Prekentekster    
5/ Feb. 2019 20 Bønn til Gud for folket, som skulle lite på Ham, for Han hjelper i nød og verner de enfoldige Sal 115 og 116 Fra Salmenes bok  
12/ Feb. 2019 21 Det niende og tiende bud SK I-9+10    
19/ Feb. 2019 22 Guds nidkjærhet 5 Mos 5,9    
26/ Feb. 2019 23 Den første trosartikkel SK II-1    
5/ Mar. 2019 24 Gud fader som skaper SK II-1+    
12/ Mar. 2019 25 Tema 2: ?      
19/ Mar. 2019 26 Lov Herren for hans miskunnhet, og for hans tuktende frelse Sal 117 og 118 Fra Salmenes bok  
26/ Mar. 2019 27 Den andre trosartikkel SK II-2    
2/ Apr. 2019 28 Jesus Kristus som forløser SK II-2+    
9/ Apr. 2019 29 Den tredje trosartikkel SK II-3    
16/ Apr. 2019   Påskeferie   Den stille uke  
23/ Apr. 2019   Påskeferie   3. påskedag  
30/ Apr. 2019 30 Den hellige ånd som helliggjører SK II-3+    
7/ May. 2019 31 Guds ords herlige egenskaper og virkninger til ledelse og styrkning Sal 119, 1-50 Fra Salmenes bok  
14/ May. 2019 32 Sangkveld med takk og pris til Gud for Åndens virkninger ved Ordet Sang- og salmekveld    
           
4/ Sep. 2018 RTS/LHA Med forbehold om endringer!      

Web levert av CustomPublish AS