Forsamlinger i DLLM i Tromsø i nær fremtid?

Hvor og når kan vi samles om Guds ord i tiden som kommer?

2020-11-07 Les mer...
Strimmelen inngang_312x234

Forsamlinger i Tromsø fra november 2020 ut januar 2020

Oppdatert 7. november.

Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø

2020-11-07 Les mer...

Søndagssamlinger i Oslo (høsthalvåret 2020)

Søndagssamlinger i Oslo avholdes i Ryenberget skole og kirke, som eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Adressen er Enebakkveien 152.

2020-09-17 Les mer...

Noen taler sendt på nettradio fra opptak under korona-epidemien

Etter ønske så legges det her ut noen av talene som har blitt sendt på nettradio fra opptak, mens menighetene har måttet holde forsamlingshusene stengt under korona-epidemien.
Enkelte av talene mangler originalt salme/bønn før og etter talen, hvor det da er føyd til passende salme/bønn fra andre opptak.

Ved bruk av disse opptakene så er vi takknemlig for støtte til ungdomsarbeidet i menigheten, som kan gjøres ved å vippse litt til Vipps-nummer 24554 (Ungdomsarbeidet i DLLM), eller bruke kontonummer 1602.53.12094.

2020-06-06 Les mer...

Fortsettelse med søndagsforsamlinger på Strimmelen forsamlingshus fra 10. mai 2020

Forsamlingsholderne hos DLLM i Tromsø vil informere om at vi igjen kan møtes til søndagssamlinger på Strimmelen fh allerede fra sø 10. mai 2020, og da begynner fosamlingen kl 1700, slik det har vært vanlig om sommeren. Og vi har ikke servering om sommeren.

Inntil videre blir det da forsamling der annen hver søndag, og i tillegg torsdag 21. mai, som er Kristi himmelfartsdag. På grunn av fortsatt smittefare fra korona-viruset må vi ta følgende hensyn når vi møtes:

2020-05-08 Les mer...

Ungdomssamlingen i Tromsø

hadde sin første samling i høst tirsdag 4. september,
og den fortsetter på Strimmelen forsamlingshus hver tirsdag kveld kl 1930-2130
frem mot midten av mai 2019, bare avbrutt av juleferien og påskeferien.

2018-09-05 Les mer...

Kristelige bøker til salgs (oppdatert liste pr. 19. april 2018)

Oppdatert bokliste tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

2018-02-22 Les mer...

Prisendring Husandaktsboka

F.o.m. 1. oktober 2017 settes prisen ned på Husandaktsboka (Martin Luther):

2017-10-28 Les mer...

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...
Web levert av CustomPublish AS