Om søndagssamlinger fra og med 28. februar i Tromsø, og om avlyst Strimmelen-helg

Under de gjeldende smittevernregler kan vi fortsette med vanlige søndagssamlinger på Strimmelen forsamlingshus annen hver søndag ettermiddag (kl 1630 i vintersesongen og kl 1700 i sommerhalvåret). Neste forsamling der blir søndag 28.02.2021 kl 1630.

2021-02-25 Les mer...

Noen taler sendt på nettradio fra opptak under korona-epidemien i 2020/21

Etter ønske så legges det her ut noen av talene som har blitt sendt på nettradio fra opptak, mens menighetene har måttet holde forsamlingshusene stengt under korona-epidemien.
Enkelte av talene mangler originalt salme/bønn før og etter talen, hvor det da er føyd til passende salme/bønn fra andre opptak.

Ved bruk av disse opptakene så er vi takknemlig for støtte til ungdomsarbeidet i menigheten, som kan gjøres ved å vippse litt til Vipps-nummer 24554 (Ungdomsarbeidet i DLLM), eller bruke kontonummer 1602.53.12094.

2021-02-22 Les mer...
Strimmelen inngang_312x234

Forsamlinger i Tromsø fra november 2020 ut januar 2020

Oppdatert 10. januar 2021.

Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø

2021-01-10 Les mer...

Søndagssamlinger i Oslo (høsthalvåret 2020)

Søndagssamlinger i Oslo avholdes i Ryenberget skole og kirke, som eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Adressen er Enebakkveien 152.

2020-09-17 Les mer...

Kristelige bøker til salgs (oppdatert liste pr. 19. april 2018)

Oppdatert bokliste tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

2018-02-22 Les mer...

Prisendring Husandaktsboka

F.o.m. 1. oktober 2017 settes prisen ned på Husandaktsboka (Martin Luther):

2017-10-28 Les mer...

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...

Lydopptak av andakter (oppdatering)

Lydopptak av andakter som tidligere er sendt over Skjervøy nærradio i perioden 1996 til 2002, gjøres nå etter hvert tilgjengelig under "Oppbyggelig -> Andakter -> Andakter - lydopptak".
(eller trykk denne linken: Andakter - lydopptak)
2016-04-08 Les mer...
Web levert av CustomPublish AS