Oversikt over stevner 2019

Sommeren og høstens stevner blir som følger:

2019-05-30 Les mer...

Søndagssamlinger i Oslo (vårhalvåret 2019)

Søndagssamlinger i Oslo avholdes kl 17.00 ca. hver 14.dag i Ryenberget skole og kirke, som eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Adressen er Enebakkveien 152.

2019-01-12 Les mer...
Strimmelen inngang_312x234

Forsamlinger i Tromsø høst 2018, vinter, vår og sommer 2019

Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø
(Oppdatert pr. 11. mars. 2019)

2018-12-23 Les mer...

Ungdomssamlingen i Tromsø

hadde sin første samling i høst tirsdag 4. september,
og den fortsetter på Strimmelen forsamlingshus hver tirsdag kveld kl 1930-2130
frem mot midten av mai 2019, bare avbrutt av juleferien og påskeferien.

2018-09-05 Les mer...

Den luthersk-læstadianske menighet - Ungdomssamlingen i Tromsø

Temaplan høsten 2018 - vinter og vår 2019

2018-09-05 Les mer...

Kristelige bøker til salgs (oppdatert liste pr. 19. april 2018)

Oppdatert bokliste tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

2018-02-22 Les mer...

Prisendring Husandaktsboka

F.o.m. 1. oktober 2017 settes prisen ned på Husandaktsboka (Martin Luther):

2017-10-28 Les mer...

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...
Web levert av CustomPublish AS