Vinterforsamling Tromsdalen kirke 17. til 19. januar 2020

Alle er velkommen til samling om Guds ord i Tromsdalen kirke fredag 17. til søndag 19. januar.

Forsamlings-tidene er kl. 1800 fredag, kl. 1630 lørdag og søndag.

2020-01-08 Les mer...
Strimmelen inngang_312x234

Forsamlinger i Tromsø høst 2019, vinter, vår og sommer 2020

(Oppdatert 5. des. 2019 - forsamling flyttet fra Tromsdalen til Strimmelen den 15. desember -19)
Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø

2019-12-05 Les mer...

Søndagssamlinger i Oslo (vårhalvåret 2020)

Søndagssamlinger i Oslo avholdes kl 17.00 ca. hver 14.dag i Ryenberget skole og kirke, som eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Adressen er Enebakkveien 152.

2020-01-18 Les mer...

Ungdomssamlingen i Tromsø

hadde sin første samling i høst tirsdag 4. september,
og den fortsetter på Strimmelen forsamlingshus hver tirsdag kveld kl 1930-2130
frem mot midten av mai 2019, bare avbrutt av juleferien og påskeferien.

2018-09-05 Les mer...

Kristelige bøker til salgs (oppdatert liste pr. 19. april 2018)

Oppdatert bokliste tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

2018-02-22 Les mer...

Prisendring Husandaktsboka

F.o.m. 1. oktober 2017 settes prisen ned på Husandaktsboka (Martin Luther):

2017-10-28 Les mer...

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...

Lydopptak av andakter (oppdatering)

Lydopptak av andakter som tidligere er sendt over Skjervøy nærradio i perioden 1996 til 2002, gjøres nå etter hvert tilgjengelig under "Oppbyggelig -> Andakter -> Andakter - lydopptak".
(eller trykk denne linken: Andakter - lydopptak)
2016-04-08 Les mer...
Web levert av CustomPublish AS