Hjem/Oppbyggelig/Andakter/Andakter - lydopptak

Andakt 1. Johannes brev 3. kap. vers 1-3

holdt av Erling Saltnes 5. februar 1997

Andakten begynner med salme nr. 5 (Gamle Landstad):

1. O Herre Krist, deg til oss vend,
din Helligånd ned til oss send,
med miskunnhet du oss regjer,
og sannhets vei oss alle lær!
 
2. Vår munn lat opp, din lov utbred,
til andakt hjertet vel bered,
forøk vår tro, styrk vår forstand,
at vi ditt navn rett kjenne kan!
 
3. Inntil vi synge med Guds hær:
Du hellig, hellig, hellig er!
Og skue så ditt åsyn blid
i himlens lys til evig tid.
 
4. Gud Fader, Sønn og Helligånd
skje lov og pris i alle land,
den hellige Treenighet
skje lov og pris i evighet!
 

Andaktens tekst:

1   Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham.
2   I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.
3   Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

(fra Bibelselskapets utgave av 1930)

Til slutt synges salme nr. 165, vers 5, 6, 9 og 10 (Gamle Landstad):

5. Hva vil nu Satans hele hær
med mine synder gjøre?
La han dem alle, hver især,
meg hårdt til hjerte føre;
jeg vet vel, at min synd er stor,
men Jesus sier i sitt Ord:
De ere deg forlatte.
 
6. Det Ord, det Ord meg giver ro
og er mitt faste anker,
når Satan stormer mot min tro
med mange tvilens tanker.
Hva akter jeg hans trussel mer!
Min tro Guds milde hjerte ser
igjennom Jesu vunder
 
9. Jeg vet på hvem min tro er satt,
ham får man meg å unne;
den som har Gud til hjerte-skatt,
skal aldri gå til grunne.
Vel den, som bygger fast på Gud,
la det enn tumles inn og ut,
han står, når all ting faller.
 
10. Så vil jeg da i denne tro
mitt ganske levnet føre,
i Jesu verdskylds søte ro
mitt hjerte trøstig gjøre,
Hans Ånd er meg et pant derpå,
at endelig min tro skal få
en søt og salig ende.
 
Web levert av CustomPublish AS