Hjem/Oppbyggelig/Aktuelt

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...

Uttalelse om ny dåpsliturgi for den norske kirke

Uttalelse gitt av menighetsmøtet i DLLM i Skibotn juni 2009

Les mer...

Uttalelse om vår kirkelige fremtid 2009

Uttalelse med tilslutning fra menighetsmøte i DLLM på Skibotn i juni 2009 stiller begrunnede spørsmål til våre kirkelige myndigheter.

Les mer...
Web levert av CustomPublish AS