Hjem/Ungdomsarbeidet/Reisebrev fra ungdomshelger

Reisebrev fra ungdomshelga 18 minus, Borgen i Storfjord 20.-22.oktober 09

Ungdom fra 13 til 18 års alderen var samlet til ungdomshelg og tema for helga var ”en kristens liv og vandring i verden”

....noe som skulle vise seg å være et svært treffende samtaleemne for oss alle. Det praktiske opplegget rundt som måltider, kjøkkengrupper, bli-kjentleker, uteaktiviteter og bålkos gikk helt strålende – vi kunne bare senke skuldrene og kose oss i lag, langt vekk fra verdens uro.

Denne helga var aller viktigst for det åndelige; vår tro og kristenliv. Både i temaintroduksjonen på fredagskvelden og i temaforedraget på lørdagen ble fokus rettet mot vår vandring her i tiden. Alle, ung som gammel har erfaringer knyttet til dette. Leif Christian Johansen var tema-mann og snakket blant annet omkring Adam og Eva og deres forhold til Gud før og etter syndefallet. Han henviste både til 1. Mosebok og Galaterbrevet.

Ungdommene arbeidet og samtalte i grupper, og viste trang til å snakke omkring aktuelle temaer, om det å tro og stå fram som en kristen. Vi som var tilstedet, ungdom, voksne, gjester, foreldre og predikanter fikk oppleve en sterk, nesten uvanlig frimodighet hos samtlige av gruppene som lørdagskvelden la fram gruppearbeidet. Ungdommene hadde mange spørsmål og tanker, og dette førte til gode og nødvendige samtaler som kom alle deltakerne og gjestene til gode.  

Lørdag formiddag var vi samlet på Åsen omsorgssenter til salmeandakt, hvor Oddvar hadde tekst fra Titus’ brev, 3.kap. Storstua der oppe var fylt av beboere og ungdommer som hadde en fin stund sammen.

Forsamlinga på søndag var ved Hans Nic og Oddvar. Her ble det blant annet talt en del om den Nikeenske trosbekjennelse som vi alle ble oppfordret til å lese.

 

 

Ungdomshelga var viktig på flere måter;

  • For det sosiale – ungdom treffer folk fra andre forsamlingskretser, og man blir bedre kjent med de som man kjenner fra før av.
  • For samholdet – det kom flere ganger fram i samtaler at ungdommer ( kanskje spesielt i denne utsatte aldersgruppa) trenger hverandre som støttespillere. De trenger noen som kan være med på å trekke i riktig retning, og bort ifra verden som har så stor påvirkningskraft og fra den onde som har mange listige knep rettet mot oss kristne. Her skal vi som er søsken, foreldre, faddere, besteforeldre, tanter og onkler se det ansvaret vi har med å være gode forbilder overfor de yngre.
  • Som tidligere nevnt – åndelig sett er ungdomshelgene aller viktigst; til styrkning og oppbyggelse for vår tro.

 

Takk til alle som bidro til at dette ble en minnerik og flott helg:

Jørgen Bakkehaug og Rune Jenssen – aktivitetsansvarlig

Leif Chr Johansen – temaansvarlig

Ingunn Hansen, Fredrik Berg og Dagfinn Viken – kjøkkenansvarlig og gode hjelpere

Hans Nic Nilsen og Oddvar Kristiansen – ungdomskontakter i predikantrådet

Linda Berntsen – praktisk ansvarlig og referent

 

Web levert av CustomPublish AS