Strimmelen inngang_312x234

Forsamlinger i Tromsø høsten 2016, til og med sommer 2017

Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø
(Oppdatert 21. april -17)

2017-04-21 Les mer...

Oversikt over stevner 2017 (oppdatert 21. april)

Sommeren og høstens stevner er bestemt og blir som følger:

2017-04-21 Les mer...

Søndagssamlinger i Oslo (inkl. 2.kvartal 2017)

Søndagssamlinger i Oslo avholdes kl 17.00 ca. hver 14.dag i Ryenberget skole og kirke, som eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Adressen er Enebakkveien 152.

2017-01-06 Les mer...

Den luthersk-læstadianske menighet - Ungdomssamlingen i Tromsø

Temaplan høsten 2016 - vinter og vår 2017

2016-10-03 Les mer...

Kristelige bøker til salgs (oppdatert pr. september 2016)

Oppdatert bokliste (pr. september 2016) tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

2016-09-07 Les mer...

Ungdomssamlingen i Tromsø

Ungdomssamlingen i Tromsø starter opp igjen etter sommerferien tirsdag 30. august kl. 1930 til 2130,
i Strimmelen forsamlingshus i Mellomvegen 22.

2016-08-14 Les mer...

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...

Lydopptak av andakter (oppdatering)

Lydopptak av andakter som tidligere er sendt over Skjervøy nærradio i perioden 1996 til 2002, gjøres nå etter hvert tilgjengelig under "Oppbyggelig -> Andakter -> Andakter - lydopptak".
(eller trykk denne linken: Andakter - lydopptak)
2016-04-08 Les mer...
Web levert av CustomPublish AS