Kristelige bøker til salgs (oppdatert liste pr. våren 2018)

Oppdatert bokliste tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

2018-02-22 Les mer...

Oversikt over stevner 2018

Sommeren og høstens stevner er bestemt og blir som følger:

2018-02-01 Les mer...

Søndagssamlinger i Oslo (vårhalvåret 2018)

Søndagssamlinger i Oslo avholdes kl 17.00 ca. hver 14.dag i Ryenberget skole og kirke, som eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Adressen er Enebakkveien 152.

2018-02-04 Les mer...
Strimmelen inngang_312x234

Forsamlinger i Tromsø januar til og med september 2018

Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø

2018-01-14 Les mer...

Prisendring Husandaktsboka

F.o.m. 1. oktober 2017 settes prisen ned på Husandaktsboka (Martin Luther):

2017-10-28 Les mer...

Ungdomssamlingen i Tromsø

Ungdomssamlingen i Tromsø starter opp igjen etter sommerferien tirsdag 29. august kl. 1930 til 2130,
i Strimmelen forsamlingshus i Mellomvegen 22.

2017-08-25 Les mer...

Den luthersk-læstadianske menighet - Ungdomssamlingen i Tromsø

Temaplan høsten 2017 - vinter og vår 2018

2017-08-24 Les mer...

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...
Web levert av CustomPublish AS