Oversikt over stevner 2016 (oppdatert 25. september)

Vårens, sommeren og høstens stevner er bestemt og blir som følger (Tromsdalen oppdatert):

2016-09-25 Les mer...

Søndagssamlinger i Oslo (oppdatert med datoer for høsten 2016)

Søndagssamlinger i Oslo avholdes kl 17.00 ca. hver 14.dag i Ryenberget skole og kirke, som eies av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Adressen er Enebakkveien 152.

2016-09-18 Les mer...
Strimmelen inngang_312x234

Forsamlinger i Tromsø høsten 2016, til og med sommer 2017

Den luthersk-læstadianske menighet i Tromsø

2016-09-07 Les mer...

Kristelige bøker til salgs (oppdatert pr. september 2016)

Oppdatert bokliste (pr. september 2016) tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

2016-09-07 Les mer...

Ungdomssamlingen i Tromsø

Ungdomssamlingen i Tromsø starter opp igjen etter sommerferien tirsdag 30. august kl. 1930 til 2130,
i Strimmelen forsamlingshus i Mellomvegen 22.

2016-08-14 Les mer...

Kirke og samfunn i strid med Guds ord!

På kirkemøtet i Trondheim 11. april 2016 ble det fattet et vedtak som er i strid med Guds ord. Kirkemøtet vedtok å utarbeide liturgier som inkluderer kirkelig vigsel og forbønn for likekjønnede par.

2016-08-11 Les mer...

Lydopptak av andakter (oppdatering)

Lydopptak av andakter som tidligere er sendt over Skjervøy nærradio i perioden 1996 til 2002, gjøres nå etter hvert tilgjengelig under "Oppbyggelig -> Andakter -> Andakter - lydopptak".
(eller trykk denne linken: Andakter - lydopptak)
2016-04-08 Les mer...

Husandaktsboka som lydbok

Husandaktsboka (Martin Luther) blir nå utgitt også som lydbok.

2015-11-16 Les mer...
Web levert av CustomPublish AS