Hjem/Om samlinga.net/Bekjennelsen

Bekjennelser fra 1992

Uttalelse fra menighetsmøte i Den luthersk-læstadianske menighet på Skibotn den 30. mai 1992.

Les mer...

Bekjennelser fra 1932

Følgende tekst er skannet i 2006 av Ragnar T. Samuelsen, Tromsø, fra Brever og sanger under vandringen. Documentaria til Lyngen-lestadianismen”, Redigert av Kåre Svebak. Luther Forlag, Oslo 1978, 288 s. + vedlegg 2 s.) Også publisert i Under Vandringen nr 12 i 1974.

Les mer...
Web levert av CustomPublish AS