Andakt 1. Tim. 3. kap. vers 16

holdt av Alf Jakobsen 8. januar 1997

Andakten begynner med salme nr. 149 (Gamle Landstad):

1. Her er det ny' som på jorderik skjedde,
hvorom det tales og synges så vidt,
dette er dagen vår Herre beredte,
hvoretter fedrene sukket så titt.
Under er skjedd,
dagen er sett,
lader oss frydes og gledes derved!
 
2. Konger og fyrster av hjertets formue
ønsket å leve den frydelig' dag,
at de med legemlig' øyne mått' skue
det som nå sees til manges behag;
De dog ei fikk
seet din skikk,
tidene for dem så hastig forgikk.
 
3. Men vi som lever, vi bør oss å fryde,
For vi kan synge med hjertelig ro:
Herren for vår skyld lot himmelen bryte,
Herren er kommet blant folket å bo,
Herren er nær,
Herren er her,
Herren er seet, som sannheten er!
 

Andaktens tekst:

16  
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

(fra Bibelselskapets utgave av 1930)

 

Før bønn synges salme nr. 27 (Gamle Landstad):

1. Gud Helligånd, i tro oss lær
vår frelsermann alene
av hjertet rett å have kjær
og hannem så å tjene
at vi mot dødens grumhet må
uti hans dype vunder få
den frelse han fortjente!
 
2. Hjelp at din sunne lærdoms kraft
i hjertet trolig gjemmes,
av Ordets brød og søte saft
vår salighet la fremmes,
ja gjør oss slett fra synden død
og ny igjen til himlen fød,
i troen frukt å bære!
 
3. Når liv og ånde vil forgå
i dødens bitre stunder,
o, at vi da din virkning så
i hjertet føle kunne,
at vi vår sjel med god forstand
befale må i Jesu hånd
i evig ro å gjemmes!
 

Etter bønn synges salme nr. 85 (Gamle Landstad):

1. O hellige treenighet,
du lys som ei av nedgang vet!
Din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!
 
2. Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund,
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.
 
3. Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn, som ville til oss se,
Gud Helligånd, vår trøst og fred,
lov, takk og pris i evighet!
Web levert av CustomPublish AS