Hjem/Oppbyggelig/Andakter/Andakter - lydopptak

Andakt Apostlenes Gj. 17. kap. vers 30-31

holdt av Erling Saltnes 1. oktober 1997

Andakten begynner med salme nr. 371 vers 1-4 (Gamle Landstad):

(første strofer av vers 1 mangler i opptak)
1. O Jesus, troens dyre skatt,
begynnelse og ende!
O søte Jesus, lær meg at
jeg troen rett kan kjenne,
den tro, som har deg selv i favn,
fra den, som har vel troens navn,
men er dog død og intet.
 
2. Lær meg å sette all min lit
på Gud, min kjære Fader,
på deg, som er så mild og blid
mot dem, som synden hater,
og på den Helligånd, vår skatt,
ved deg bestandig dag og natt,
Treenig Gud, å henge!
 
3. La meg din nådes rette art
og vise orden kjenne,
at den i deg har ingen part,
som vil seg ei omvende;
men, søte Jesus, vær og bli
min vei, min sannhet og mitt liv
på troens rette bane!
 
4. La meg ei tro, hva verden tror,
som himlens visdom vraker,
men lær meg, at jeg av ditt ord
den rette mening taker,
og bliver klippefast derved
til livets siste stund og sted
ditt ord og navn til ære!

 

Andaktens tekst:

30   Efterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle allesteds skal omvende sig,
31   eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.

(fra Bibelselskapets utgave av 1930)

Før bønn synges vers 5, 6 og 7 av salme nr. 371:

5. For all ting la din død og blod
meg trøste allevegne,
at jeg meg med et trøstig mot
din verdskyld kan tilegne,
å leve og å dø derpå,
og akte hele verden så
ei verd engang å nevne!
 
6. Og når min tro den finnes svak
blant mange støt og hinder,
så hjelp, at som den lyse dag,
den snart igjen opprinner,
pust opp igjen den rykend' brann,
og sett det knuste rør istand
ved Åndens kraft og glede!
 
7. Hjelp, at jeg våker dag og natt
mot satans mange snarer,
og ved din nåde troens skatt
til siste stund bevarer,
og finnes ren og uten støt,
for Gud rettsindig til min død
som det deg kan behage!

 

Etter bønn synges de to siste vers av salme nr. 371:

8. Bo selv ved troen i min ånd,
at troen sterk kan blive,
alt mer og mer få overhånd,
og mange frukter give,
og favne deg i siste nød!
Så bliver troens ende søt,
og all min jammer stilles.
 
9. O Jesus, du som troens gnist
min sjel har ladet kjenne,
akk, la den aldri blive mist',
men hjelp den til å brenne!
Hva du har selv begynt, fullfør,
at jeg til sist i troen dør,
og får en salig ende!
Web levert av CustomPublish AS