Hjem/Oppbyggelig/Andakter/Andakter - lydopptak

Andakt Efes. 5. kap. vers 1-9

holdt av Erling Saltnes 5. mars 1997

Andakten begynner med salme nr. 230 (Gamle Landstad):

1. Akk Fader, la ditt Ord, din Ånd
dog rett få overhånd!
Og se hvor full din urtegård
av torn og tistel står!
Din vekst du har vel her,
men, akk, hvor tynn den er!
Hvor lite er dog kraften kjent
av ord og sakrament!
 
2. O Jesus, Jesus, kom dog snart
å se din vingårds art!
Av døpte vrimler stad og land,
men hvor er troens brann?
Hva hjelper det vi vet,
du døden for oss led,
når vi ei står mot satans verk
i troen frisk og sterk?
 
3. O Helligånd, for deg vår skatt,
vi gråter dag og natt,
kom, gi oss samme lys og kraft,
vår' formenn før har hatt,
da kristendommen stod
som tre med sterkest rot
og krone full av frukters sne
og purpur! La det skje!

 

Andaktens tekst:

1  
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn,
2  
og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.
3  
Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige,
4  
heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse.
5  
For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.
6  
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;
7  
ha derfor ikke noget med dem å gjøre!
8  
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -
9  
for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet -

(fra Bibelselskapets utgave av 1930)

 

Før bønn synges salme nr. 280, vers 1-3 (Gamle Landstad):

1. O nådens sol og sete,
o Jesus, livets liv!
Ditt lys, din trøst, din glede
meg i mitt hjerte gi!
La meg din godhet nyte,
la den min ånd nå pryde,
min lyst og ære bli!
 
2. Fra deg mitt håp begynner,
og bliver kun hos deg,
Forlat meg mine synder,
og hjelp meg nådelig!
Akk, la ditt hjertes tale
min trette sjel husvale,
o Herre, hør du meg!
 
3. Fordriv av hu og sinne
den gamle Adams lyst,
og bygg deg selv der inne
ditt tempel i mitt bryst,
at alt mitt liv må være
oppofret deg til ære,
som dyrt meg har forløst!
 

Etter bønn synges salme nr. 280, vers 4-6 (Gamle Landstad):

4. O, la meg alltid finnes
i lysets rette drakt,
og la meg alltid minnes
min dåps den dyre pakt,
at jeg i død og livet
deg hull og tro må blive
tross helveds list og makt!
 
5. Lær meg å elske, Herre,
lær meg å elske deg!
Mitt hjerte det vil være
kun ditt evinnelig!
Kun deg så vil jeg følge
alt over dypets bølge,
o, dra og hold du meg!
 
6. Ja, Jesus, gi meg evne,
gi styrke meg og mot,
alt ondt du vet å nevne,
å trede under fot!
Jeg intet kan utrette,
kun du kan gjøre dette,
min frelser stor og god!
Web levert av CustomPublish AS