Hjem/Oppbyggelig/Andakter/Andakter - lydopptak

Andakt Lukas 17. kap. vers 26-30

holdt av Erling Saltnes 28. november 1996

Andakten begynner med salme nr. 106 (Gamle Landstad):

1. Midt igjennom nød og fare
veien går til Paradis.
O du Lammets brudeskare,
du må gjennom torneris,
du må over berg og dal
hjem til Sions brudesal!
Dog - det bliver lett å glemme
første øyeblikk der hjemme.
 
2. Ei, så la deg intet trykke,
Jesu brud, på denne jord.
Etterdi hun er din lykke,
så forunderlig og stor!
Er du dog så salig her,
hvor langt mere evig der!
Få minutter om å gjøre,
kan man deg for tronen høre.
 

Andaktens tekst:

26   Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager:
27   de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.
28   På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget;
29   men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen -
30   således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.

(fra Bibelselskapets utgave av 1930)

 

Før bønn synges salme nr. 107, vers 6 (første strofe mangler på lydopptaket) og 7 (Gamle Landstad):

6. En himmel ny så vel som jord,
det er hans ord,
da vorder til hans ære.
Se, Guds paulun blant menn'sken er,
han bor oss nær,
og vi hans folk skal være!
La verden så
i stykker gå,
Guds Ord ei brast,
de stander fast,
den bro skal bruden bære!
 
7. Gud skal da tørre av mitt kinn
hver tåre min,
ei død skal være mere,
ei heller sorg, ei heller skrik,
ei pine slik,
som her Guds barn må bære;
det første fort
er veket bort,
og gleden ny,
i himlens by -
eia, hvor godt å være!
 

Etter bønn synges vers 8 av salme nr. 107 (Gamle Landstad):

8. Da synger jeg for tronen glad
et bedre kvad,
og løfter palmegrener,
med hvite kleder, som er toet
i Lammets blod
for Herrens øyne rene.
Halleluja!
Eia, eia,
for liflig klang!
Og all min sang
er Herren, Herren ene.
Web levert av CustomPublish AS