Hjem/Oppbyggelig/Min salme

Ingen er så trygg i fare

Denne salmen sang jeg første gang som barn.

Den handlet om Gud som passer på, og et eller annet om stjerner og en fugl i et tre, og ellers mange ord med en tone, som sunget sammen med mamma med meg på fanget, betydde trygghet. Etter hvert har ordene og tonene fått større og større mening for meg. Jeg opplever at den beskriver Guds kjærlighet til sine barn! Fordi Jesus har betalt all min skyld, er det nemlig mulig å få være et Guds barn! I sene kveldstimer når mørkeredselen har villet forstyrre tilliten til at Gud Fader er allmektig og er overalt samtidig og passer på, har salmen gitt meg ro og en tillit til at Gud bevarer meg, uansett hvilke ubehagelige tanker og følelser som midlertidig besøker mitt sinn. Han kjenner mine bekymringer - og gleder - bedre enn jeg selv, han bærer meg i tunge tider, og gir meg alt det jeg har behov for til enhver tid! Takk og evig ære være vår Herre Gud! Har du noen salmeopplevelser å dele?

Hilsen Sigrid fra Ramfjorden

 

Ingen er så trygg i fare
som Guds lille barneskare,
ikke engang himlens stjerne,
ikke fuglen høyt i trærne.
 
Herren vokter selv på sine,
dem ei rører nogen pine,
over dem han seg forbarmer,
bærer dem på faderarmer.
 
Ingen nød og ingen lykke
skal utav hans hånd dem rykke.
Han, vår venn for andre venner
sine barns bekymring kjenner.
 
Hårene han nøie teller
som de av sitt hode feller.
Han oss føder og oss klæder,
under sorgen han oss gleder.
 
Gled dig da, du lille skare,
Jakobs Gud skal dig bevare!
For hans vilje må dog alle
fiender til jorden falle.
 
Hvad han tar og hvad han giver,
samme Fader han dog bliver.
Og hans mål er kun det ene:
barnets sanne vel alene.
 
(Salmeforfatter: Lina Sandell)

 

Web levert av CustomPublish AS