Hjem/Oppbyggelig/Bøker til salgs

Kristelige bøker til salgs (oppdatert liste pr. 19. april 2018)

Oppdatert bokliste tilsendt fra Trykk og Design i Birtavarre

(bokliste er tilgjengelig i PDF-format nederst i artikkelen)

  

TRYKK OG DESIGN

9147 BIRTAVARRE Tlf.nr. 92481980 / 48061920

BOKLISTE våren 2018.
(Fet skrift endring pr. 19 . april)

1

Daglig brød. Andaktsbok av Carl Fr. Wisløf

248,-

 

2

Skriftemål og nadverd. Luther. Gotisk.

140,-

Opptrykket

3

Luthers Fortaler til de bibelske bøker

225,-

«

4

Brudesang. Luth. Forklaring over Davids 45.salme. Gotisk.

145,-

«

5

Den lille bibelhenviser. A. Themsen. 1937

250,-

«

6

Bibelhistorie. Voght. Brukt i barneskolen i 50-60 åra.

170,-

 

7

Konkordieboken. Johnsen og Caspari

275,-

 

8

Den sanne kristendom. Johan Arnt.

210,-

 

9

Luthers prekener. Evangelietekster.

350,-

 

10

Luthers prekener. Episteltekster.

250,-

 

11

Luthers store katekisme

110,-

 

12

Luthers lille katekisne. Eldre utgave. Lommeformat.

90,-

 

13

Forklaring over Luthers lille katekisme. N. J. Laache

80,-

 

14

Sannhet til gudfryktighet. Erik Pontoppidan. Spørsmål og svar

105,-

 

15

Troens speil. Erik Pontoppidan

110,-

 

16

De syv botssalmer. Luther.

110,-

 

17

Min lille dåpsbok. 2010. Fin gavebok

85,-

 

18

En liten bok til konfirmasjonen. Etter tysk.

110,-

 

19

Et kristenmenneskes frihet. (DELK)

80,-

 

20

Kirkens bekjennelsesskrifter. (DELK)

80,-

 

21

Se på Jesus. (DELK) Liten andaktsbok.

80,-

 

22

Bønnebok. Til bruk i de kristnes forsamlinger

90,-

 

23

Luthers forklaring over 1. Mosebok. Del 1.

275,-

 

24

Læstadius kirkepostille. 3 deler. Alle hans predikener.

880,-

Pr stk 295,-.

25

Gamle Landstad salmebok

300,-

 

26

Landstad reviderte salmebok

175,-

 

27

Nye Testamente. Lommeformat. 1988.

130,-

 

28

Nye Testamente. King James utg. Etter de gamle gruntekster

140,-

 

29

Girko-Sàlbmagirji

135,-

 

30

Sàlbmagirji. Landstad

275,-

 

31

Samisk/norsk katakisme. 1909

160,-

Opptrykket

32

Bibal. Samisk bibel. Skinn m/gullpreg.

445,-

Utsolgt

33

Taler i forsamlingen. Fra de luth./læst. menigheter innt.1992

250,-

 

34

Skattkiste- Andaktsbok av Johs. Gossner.

90,-

 

35

Den fortapte sønn. 1859. Gotisk

140,-

Opptrykket

36

Ord i rett tid. Luther og Melanchthon.

145,-

 

37

Vekterrop. Svart m/gullpreg

210,-

 

38

Vekterrop. Svart m/gullpreg. Notedel bakerst.

230,-

 

39

Gamle Vekterrop. Rød

200,-

 

40

Vor Herre og Frelsers, Jesu Kristi Nye Testamente, med Fortaler og anmerkninger av Martin Luther, samt med M. B. Dieterichs summarier og Franciseus Berlings Fortaler og slutningsbønner. 1878. Gotisk.

Boka er trykket opp i kun 4 eksemplarer, hvorav 1 er solgt. Kun 3 eks. igjen! Pris 1400,-./stk.

Vi har ellers en del brukte bøker: Postiller, andaktsbøker, bibler, salmebøker m.m. Har også forskjellige utgaver av bibler, også barnebibler. Ring ved spørsmål.
Tlf.: Olga Nilsen: Mob. 92481980 Agnar Nilsen: Mob. 48061920
Web levert av CustomPublish AS