Lydopptak av andakter (oppdatering)

Lydopptak av andakter som tidligere er sendt over Skjervøy nærradio i perioden 1996 til 2002, gjøres nå etter hvert tilgjengelig under "Oppbyggelig -> Andakter -> Andakter - lydopptak".
(eller trykk denne linken: Andakter - lydopptak)
Opptakene er gjort tilgjengelig for nedlasting som MP3-fil, men kan også spilles av direkte med den innebygde avspilleren til hver andakt.
Salmene brukt til andaktene som er fra Gamle Landstad salmebok og sangboken "Vekter-ropet", forsøkes gjengitt under hver andakt.
Salme og sangtekstene har en lett oppdatert språkdrakt i forhold til originalen.
Vi håper disse andaktene blir til velsignelse for alle - både i og utenfor menigheten.
Oppdatering:
Det er tidligere erfart problemer på Apple produkter (iMac, Ipad og Iphone) ved at avspilling fra innebygd spiller stopper opp etter noen minutter.
Også nyere nettlesere til Windows 10 har hatt problemer.
Vi har nå fått tatt i bruk nyere teknologi for avspilling, og så langt virker det lovende på overfor nevnte produkter.
Web levert av CustomPublish AS