Prisendring Husandaktsboka

F.o.m. 1. oktober 2017 settes prisen ned på Husandaktsboka (Martin Luther):

- prisen på skriftboka settes ned fra kr 250 – til kr 200
- prisen på lydboka settes ned fra kr 300 – til kr 200

Boka bestilles fortsatt fra samme adresse som oppgitt i tidligere artikkel:
Husandaktsboka som lydbok

Web levert av CustomPublish AS