Protokoll fra menighetsmøtet i DLLM 17. juni 2017 på Skibotn

Protokoll fra menighetsmøtet i DLLM 17. juni 2017 er vedlagt denne artikkel i PDF format.

Web levert av CustomPublish AS