Hjem/Oppbyggelig/Aktuelt

Uttalelse om ny dåpsliturgi for den norske kirke

Uttalelse gitt av menighetsmøtet i DLLM i Skibotn juni 2009

Menighetsmøtet 2009 på Skibotn gav en uttalelse om forslag til ny dåpsliturgi for Den norske kirke. Uttalelsen er kritisk til dåpsforståelsen som de nye forslag bygger på.

Web levert av CustomPublish AS